Telefon: 6225 4875 | Telefontid: Mandag - fredag 10:00 - 12:00

BENPROTESER

Definition: En protese er et hjælpemiddel, der erstatter en legemsdel.

Generelt

En amputation af en legemsdel, er et stort indgreb i et menneskes liv. Det betyder store forandringer i hverdagen og nye måder at klare sig selv på. Når du er klar til det, vil du få tilbud om at få en protese. Det er Bandagisten der tager mål til din protese, som regel ved hjælp af en gipsafstøbning, samt en masse omkredsmål, længdemål, højdemål m.m. Det er også Bandagisten der sørger for at fremstille din færdige protese, hvorfor følgende punkter er vigtige for dig som kommende protesebruger:

Bemærk !      Samarbejdet med din Bandagist er ofte livslangt.

  1. Vælg en Bandagist du har tillid til og som du har en god og fri dialog med.  
  2. Vælg en Bandagist der lytter til dig.
  3. Vælg en Bandagist der ser muligheder i stedet for begrænsninger.
  4. Vælg en Bandagist der bor i dit lokalområde, da der ofte kan være mange besøg i forbindelse med tilpasningen af din nye protese. Enkelte Bandagister køre også på hjemmebesøg, hvis et evt. problemet kan løses ad den vej.

Hos Bandagist - Butikken er det vigtigt af vores Kunder/Patienter er tilfredse, hvorfor vi altid prioriterer vores kunders/Patienters ønsker højt. Vi indgår i en tæt dialog omkring ønsker og muligheder, så vi i fællesskab kan når frem til en løsning der giver optimal mobilitet m.h.p. et mere aktivt liv, til trods for en amputation.

Gipsafstøbning til 
underbensprotese
Gipsafstøbning til underbensprotese

Hvordan vurderer vi rent fagligt dine muligheder

Din almene sundhedstilstand er selvfølgelig afgørende for hvordan din endelige protese kommer til at se ud, og hvilke komponenter der indgår i den. Der findes i dag et stort antal komponenter til proteser, der medvirker til at din protese kan blive mere eller mindre aktiv - det helt afgørende er, funktionen af din protese. Skal du bruge protesen til forflytninger af dig selv, fra kørestol til toilet o.s.v., eller satser du på at stille op i et 100 m løb til OL, eller vil du bare kunne gå helt almindeligt, som før du blev amputeret.

Der findes mange forskellige proteser til fod, underben, knæ og lårben. Generelt er en protese mere kompliceret jo flere led, der indgår i den. Nogle af de vigtigste vurderinger i forbindelse med valg af en benprotese er  først og fremmest protesebrugerens:

  1.  Almene sundhedstilstand.
  2.  Aktivitetsniveau og vægt.
  3. Fastgørelse til benet.
  4. Frihøjde fra amputationniveau til gulvet.
vurdering

Fod og underbens Proteser

Der findes delfods-proteser og helfods-proteser, afhængig af hvor du er blevet amputeret i foden. Der findes manchetter der rulles på benstumpen og efterfølgende gøres fast i benprotesen, så ben og protese udgør en helhed. Der findes rigide og flexible protese fødder.

Delfodsprotese
Delfodsprotese

Knæ- og lårbensproteser

Når du har en benprotese, er det vigtigt at du kan belaste din protese med fuld vægt. Det giver dig en mere naturlig gang, og aflaster samtidig din raske side.

Er du amputeret igennem et led, eksempelvis knæleddet, kan du belaste direkte på leddet. Er du ikke amputeret igennem et led, skal belastningen flyttes væk fra amputationsstedet, og optages på andre dele af skelettet.

Jo flere led der indgår i din protese, jo større udfordringer er der, i forbindelse med brug af protesen. Det er altså lettere at gå med en underbensprotese, hvor der kun indgår et fodled, end det er at gå med en lårbensprotese, hvor både fodled og knæled indgå.

Der findes mange forskellige typer af fod - og knæled der er mere eller mindre avancerede. Det der har absolut 1.prioritet hos Bandagist - Butikken ved valg af hver enkelte led er: Sikkerhed

Vi glædes os til at hilse på dig i Bandagist - Butikken.

Eksempler på forskellige protesetyper
Eksempler på forskellige protesetyper

Om os

25 års erfaring fra branchen, heraf de sidst 10 år fra egen klinik, primært med fokus på fodindlæg. Vi har udført mere end 3600 scanninger/belastningsanalyser.

Adresse: Kystvej 2, Lundeborg, Hesselager, Fyn, Denmark

Telefon: 6225 4875

Email: jan@bandagist-butikken.dk

Vores ekspertise

I Bandagist -Butikken kan du få 25 års erfaring med, i din vejledning omkring benproteser. Vi fremstiller alle former for proteser, lige fra enkle forfodsproteser til mere kompliceret lårbensproteser. Vi kører gerne på hjemmebesøg, når det kan passes ind i vores hverdag. Vi ser frem til at møde dig i Bandagist - Butikken.

Find os

Kontakt os

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst en besked