Telefon: 6225 4875 | Telefontid: Mandag - fredag 10:00 - 12:00

Fakta: Foden i balance

Når din fod er i balance, arbejder sener, muskler og led optimalt.

Foden er din base for resten af kroppen, og skal derfor kunne optage den samlede belastningen af din vægt. Foden er som udgangspunkt skabt til at kunne klare denne belastning.

Når vi står oprejst fuldstændig afslappet, og ikke spænder i muskulaturen, er det den Posturale kontrol/spænding/tonus i musklerne der holdes os oprejst. Denne kontrol/spænding/tonus er en form for grundspænding der ligger i musklerne. Det er en kontrol/spænding/tonus der er udviklet igennem vores opvækst, ved utallige gentagelser. Se bare på et barns aktivitetsniveau. En kontrol vi ikke bevidst styrer, men som ligger latent og styres i vores Central Nerve System CNS.

Den Posturale Kontrol:

Definition: evnen til at opretholde kropspositionen indenfor en vis stabilitetsgrænse

Den Posturale kontrol er en yderst kompliceret komponent i vores kropsholdning. Der indgår mange faktorer i udviklingen af den Posturale kontrol.  Derfor er det også yderst kompliceret at afgøre hvad der er årsag til, at den Posturale kontrol ikke fungerer optimalt. Blot for at illusterer kompleksitet er her nogle af de faktorer der indgår i den posturale kontrol:

 Motoriske Strategier  

Sensoriske Strategier

 

 Kognitive Strategier
Muskuloskelettale komponenter:

Muskelstyrke                                          Muskelspænding                                  Udholdenhed                                          Fleksibilitet                                           Ledbevægelighed

Visuelle                                             Vestibulære                                       Somatosensoriske:                              - Taktile                                               - Proprioceptive

 

Anticipatoriske 

-Feed forward                 -Bevægelseserfaringer

Neuromuskulære Synergier:

Afhænger af samarbejdet mellem CNS og muskuloskelettale system. Muskelsynergier

 

Adaptive mekanismer:     - Hvor god man er til at tilpasse en bevægelse, så den bliver lettest.

- Samarbejde mellem motoriske og sensoriske mekanismer.

Internal repræsentation:         - Kropsskema              - Hvilke forventninger har vi til os selv, i forhold til opgaven.

 

 

Ovenstående skematiske overblik viser med al tydelighed, hvor komplekst Den Posturale Kontrol er. Jeg kan for egen regning sige, at jeg aldrig har set én eneste klient/kunde, i de 25 år jeg har arbejdet med postural kontrol, der har kunne træne sin manglende eller nedsatte posturale kontrol, hvilket også passe med den kompleksitet der indgår i styringen og udviklingen af den posturale kontrol. Dermed IKKE sagt at det er umuligt, men jeg tror ikke der er viden nok på området endnu, til at kunne diagnosticere specifikt på en enkel komponent, og sige at det er denne specifikke type træning der skal til, for at du kan forbedre din posturale kontrol.