Telefon: 6225 4875 | Telefontid: Mandag - fredag 10:00 - 12:00

Økonomisk Støtte

Kommunen

Du har mulighed for at søge om økonomisk hjælp igennem din kommune. Det er vigtigt at du har været omkring en special læge, Ortopædkirurg, Reumatolog eller Neurolog, alt efter dit behov. Speciallægen skal vurdere hvorvidt han/hun mener du er berettiget til at søge om økonomisk hjælp. Der er dog følgende krav fra kommunen, for at en ansøgning kan accepteres:

Du kan få bevilget et hjælpemiddel, hvis du har et varigt nedsat fysisk handicap.

Hjælpemidlet skal opfylde følgende betingelser:

  • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet
  • Er nødvendig for at du kan udøve et erhverv (hvis du er erhvervsaktiv)

Dit funktionsniveau skal være varigt og uden mulighed for genoptræning eller bedringer i nærmeste fremtid.

Sygehuset

Er det ikke et varigt fysisk handicap, formodes det at du er igang med en eller anden form for udredning. Det sygehus du bliver udredt på, har mulighed for at afprøve effekten af, et evt. hjælpemiddel. De kan give dig hjælpemidlet som, et led i behandlingen, eks; et par fodindlæg, hvis dine gener er fodrelaterede.

Ofte vil speciallægen søge kommunen for dig, og hvis ikke skal han/hun skrive en henvisning med ordination om hvad du skal have økonomisk hjælp til og en diagnose, der beskrive din lidelse.Så kan du også selv søge. Vi hjælper dig gerne med ansøgning, hvis noget er uklart. Kommunen stiller endvidere krav om at det skal være det bedst egnet hjælpemiddel, til den billigste pris. Kommunerne har ofte indgået aftaler med en leverandør/Bandagist, hvilket betyder: Vælger du en anden leverandør/ Bandagist, end den kommunen har aftale med, har du mulighed for, at få det samme beløb med, som kommunen har aftale på. Du kan altså Frit vælge din Bandagist, uanset der står en anden Bandagist/leverandør på den bevilling du modtager fra kommunen.

 

Sygesikringen Danmark

Er du medlem af sygesikringen Danmark, kan du få et tilskud på 400,-kr på et par indlæg.

 

Sundhedsforsikring

Der er visse sundheds forsikringer hvori du har mulighed for at få hel eller delvis dækning. Da der er store individuelle forskelle på disse sundheds forsikringer, er det bedst du undersøger netop din forsikring. Vi afregner aldrig med forsikrings selskaber, men afregner direkte klienten/kunden, hvorefter klienten/kunden kan gå videre til sin forsikring med den kvitteret regning.